Beetle Cabriolet

Nezařazené

Volkswagen http://carpoint.cz/servis/news/p-ipraveni-na-zimu-0895  http://carpoint.cz/servis/news/p-ipraveni-na-zimu-0895  http://carpoint.cz/servis/news/p-ipraveni-na-zimu-0895 Beetle Cabriolet je dobrá volba pro každého, kdo miluje jízdu v otev?eném aut?, kdy Vám v?t?ík rozcuchá Vaše vlasy. Potom m?žete vnímat plnými doušky okolní p?írodu. Jízda v takovém modelu p?edstavuje nezapomenutelný zážitek. Pokud si ho chcete dop?át ?ast?ji než jednou za život, doporu?ujeme Vám nákup shora uvedeného modelu, který Vás nezklame. Pokud Vám teda nevadí pozornost druhých, protože tento model upoutá pozornost prost? každého.

Beetle Cabriolet nejen v letních m?sících

Volkswagen Beetle Cabriolet Vám bude dob?e sloužit nejen v letních m?sících, ale rovn?ž v zim? se na n?ho zcela ur?it? m?žete spolehnout. Musíme si zárove? p?iznat, že zimní m?síce už u nás nebývají jako d?ív, kdy se na cestách sníh držel i n?kolik m?síc?. Nemusíte se bát ani n?jaké zahrani?ní dovolené n?kde u mo?e, kde p?edevším oceníte jeho p?ednosti. Zavazadlový prostor není nejv?tší, ale na letní dovolenou ?lov?k nepot?ebuje p?ece deset kufr?.

3.5
06