Firemní akce na špičkové úrovni

Nezařazené

Prostory spojené s ubytovánímKolín jsou jako stvo?ené pro uspo?ádání firemních akcí, školení anebo ve?írk? pro zam?stnance nebo obchodní partnera z tuzemska i zahrani?í. Kongresy a seminá?e mají v prostorách areálu Vigvam opravdové úsp?chy. Pokud si chcete zajistit pro firemní akce r?znorodého druhu, je areál Vigvam parádním místem.

Ud?lejte nevídaný dojem na své sponzory

Chystá se váš zahrani?ní partner nebo sponzor do ?eské republiky? Chcete ho uhostit v?ele a špi?kov?? Nehledáte žádné kompromisy? S ubytováním Kolín se do?káte všeho zajišt?ní služeb i v krátkém ?ase. Spole?enské bankety, ve?írky anebo výstavy ?i módní p?ehlídky se stanou dlouho o?ekávanou událostí. Vezm?te vše pevn? do svých rukou a u?i?te to nejlepší rozhodnutí.

4.3
03