Kafe a cigáro v pohodlí restaurace

Nezařazené

https://www.alusystems.cz/ https://www.alusystems.cz/ https://www.alusystems.cz/ Jak už možná víte, tak vláda oficiáln? zakázala kou?ení ve všech restauracích, až na výjimky, venku na terasách se m?žete legáln? dop?át pive?ko, kafe a k tomu cigárku. Ukáže pouze ?as, jestli politici ud?lali dob?e, ano, jedna v?c je zdraví, který je vždy na prvním míst?, ale druhá v?c jsou tržby. A v tomto p?ípad? myslím, že majitelé všech hospod a restaurací nebudou zrovna skákat dva metry do vzduchu. První velkou investicí pro n? byly elektronické evidence tržeb a druhá velká a druhá velká rána a prod?lek je práv? zákaz kou?ení.

Zlaté léto a chladná zima

V lét? je to fajn, zákazníci mohou sed?t na terase, ale co v zim?? Komu se bude chtít vylézat z teplou?ka restaurace? A p?itom v?tšina host? chodí do hospody práv? kv?li tomu, že si v pohodlí mohou dop?át cigaretu k pivu. A bohužel nic jako ku?ácké zimní zahrady ješt? neexistuje. Ale t?eba to chce jen ?as, než na to n?jaká chytrá hlavi?ka p?ijde a poda?í se jí tak trochu obejít zákon.

Kafe a cigáro v pohodlí restaurace
4 (80%)3

Comments are closed.