Když dva se rádi mají – a co tomu předchází

Nezařazené

Hledejte partnera, kdo hledá, najde

Nechcete ne seznamce uve?ejnit své pravé jméno nevadí budete vystupovat pod svoji zvolenou p?ezdívkou tak zvaným nickem. Seznamka takové v?ci toleruje a je to v po?ádku v rámci ochrany soukromí a identity. Takže se nemusíte bát že by vás n?kdo poznal a mohl se vát t?eba posmívat každá solidní seznamka údaje o vás chrání.

Dávno již neplatí: Sedávej panenko v kout?

P?i registraci na seznamce nejen že zadáváte svoje údaje a data, ale vše je chrán?no vaším unikátním heslem, které si sami vytvo?íte a m?lo by být originální a ne moc jednoduché jako je t?eba 1,2,3,4. Seznamka tímto chrání svoje uživatele p?ed p?ípadným zásahem z ven?í.
P?i seznamovaní ur?it? dbejte všech pravidel, které ur?uje Seznamka hlavn? pro sv?j klid.

Fotografie

Velkou roli p?i seznamování hraje vaše fotografie, kterou použijete. Ale ovšem seznamka nabízí, že m?žete použít celou ?adu svých fotografií dle svého výb?ru. Je to samoz?ejm? lepší pro vás když se p?edstavujete anebo když n?koho hledáte. Fotografie by m?ly být pokud možno kvalitní, aby bylo poznat kdo na nich

5.0
03