Když je venku chladněji

Nezařazené

Máte rádi studen?jší po?así a neholdujete horkým dn?m? Je t?eba se do n?j ovšem vybavit. Díky mikinám a vestám z fleecu, se vám dostane parádního pohodlí. S reklamním textilem se vždy dostanete, do správné volby. Líbivé ?epice, praktické ru?níky a osušky ze špi?kových materiál? nebo stylové legíny, to je sv?t obchodu Barracuda.

Sla?te se v práci barevn? i kreativn?

P?emýšleli jste n?kdy o stejnokrojích do práce? Oble?ení jako jsou tri?ka a mikiny s logem vaší firmy, to je p?eci nápad k nezaplacení. Tento senza?ní krok není v?bec finan?n? náro?ný a ur?it? se vyplatí. Dejte si práci se všemi možnými variantami výb?ru a kombinujte. Nakonec zjistíte, co by se vašim zam?stnanc?m nejvíce hodilo a vás vyšlo za pár korun. S reklamním textilem dosáhnete úsp?chu.

3.4
05