Klasické poštovní schránky ze staré školy

Nezařazené

Mít doma originální poštovní schránky se dnes jen tak nevidí. Je to dáno hlavn? tím, že takovéto schránky jsou p?edražené a v dnešní dob? finan?ní krize chce jen málo lidí investovat zrovna to takovéhoto výrobku. Naše poštovní schránky jsou však výjimkou. Nabízíme Vám je za skv?lé ceny, ovšem žádná z t?chto schránek nemá nízkou cenu na úkor kvality.

Schránky se ru?n? vyráb?jí

Velkou devizou našich schránek je naopak jejich vysoká kvalita a krásný design. Jelikož, jsou schránky vyráb?ny ru?n? (odlévané, z hliníku), m?žete se spolehnout na jejich kvalitní zpracování a dlouhou životnost. Naše schránky Vám vydrží mnohdy i n?kolik generací. Také proto jsou tak oblíbené nejen u ?eských zákazník?, ale u i zákazník? ze zahrani?í.

5.0
02