Led žárovky

Nezařazené

Nákupem jen jediné led žárovky m?žete ušet?it i n?kolik stokorun za energetickou energii, protože vám nespot?ebuje tolik, jako klasická žárovka. Má na rozdíl od ní vyšší svítivost, delší životnost a mnoho dalších výhod, které p?i jejím nákupu m?žete využívat.
Ano, možná budete argumentovat, že po?ízení led žárovky není levné, ale je to z d?vodu, že si kupujete kvalitu, díky níž m?žete ušet?it a vzhledem k tomu, že ji nebudete muset m?nit tak ?asto jako jinou žárovku, je cena stanovena jako vyšší, aby se výrobci náklady n?jak vrátili. D?vody jsou samoz?ejm? i jiné, protože materiál, ze kterého se vyrábí je jiný, stejn? jako technologie je náro?n?jší, musí se to tedy vykompenzovat na cen?.

Kupte ji!

Kupte si led žárovky a sami se p?esv?d?te o tom, že m?žete ušet?it i jinak, než jen tím, že si budete odepírat jiné v?ci, které máte rádi. Pokud si vym?níte žárovky v celé domácnosti, m?žete si jinde p?estat utahovat opasek.

4.2
05