Management bezpečnosti práce

Nezařazené

Nezabýváme se jen project managementem, ale také managementem bezpečnosti práce a požární ochrany. Poskytujeme službu koordinátora bezpečnosti práce. Dále také našim klientům rádi zpracujeme a zkontrolujeme plán bezpečnosti práce a požárních ochrany (zkratka BOZP) a zásad organizace výstavby. Velmi dbáme na to, aby vše bylo v souladu s příslušnými zákony a nařízeními vlády.

Co je to project management

Nevíte, co si představit pod project managementem? Zní Vám toto sousloví příliš cize? Do češtiny můžeme toto sousloví přeložit jako řízení projektů. Existuje několik techniky řízení projektů: síťová a simulační analýza. Pod síťovou analýzu řadíme metody kritická cesta, diagram aktivit (dva druhy grafů: AOA a AON), CPM a PERT. Nejčastěji používanou metodou je síťová analýza, kterou podporují i komerční plánovací systémy. Jejím výstupem je síťový graf.

Ohodnoťte příspěvek