Možná přijde i kouzelník!

Nezařazené

https://www.vaskouzelnik.cz/ https://www.vaskouzelnik.cz/ https://www.vaskouzelnik.cz/ Je zvláštní jak na nás práv? tahle slova zabírají. V chvíli si vybavíme nejspíš pána v ?erném klobouku, v ?erném šosatém kabátci a bílé holubice, karty, tajemnou krabici. Takové asociace z d?tství, vzpomínky plné ?ar, p?ekvapení a tajemných zázrak?. Pokud chcete takovou událost znovu zažít i ve v?ku dosp?lém, pozv?te na p?edstavení Martina Kellmana. Je p?ipravený vás vrátit p?esn? do t?ch chvil, které znáte z d?tství. A navíc zjistíte, že i ?asy se m?ní a poznáte t?eba n?co, co jste ješt? nikdy nevid?li ani nezažili. A možná p?ijde i Kouzelník !

Nejen d?ti milují zázraky a p?ekvapení

M?žete i dnes hádat, co asi vyleze z klobouku, zda králík nebo t?eba žába. Co se skrývá v tajemné truhle a zda „rozkrájená“ paní, ješt? n?kdy bude v celku. M?žete hádat, kam se ztratila mince a jak je možné, že se holoubek prom?nil v šátek a opa?n?. Ony totiž nejen d?ti milují tyhle magické momenty plné p?ekvapivých moment?. Poj?te se, se svými otázkami, vrátit zp?t do d?tství, a znovu zkusit hádat a objevovat netušené.

Možná přijde i kouzelník!
3.5 (70%)2

Comments are closed.