Nebojte se seznamování

Nezařazené

Nemusíte jezdit po barech, abyste se seznámili

Je libo zm?nit stav? A máte k tomu tu druhou polovinu? Žena hledá muže, muž hledá ženu, žena hledá ženu nebo muž hledá muže – vyberte si, jak to chcete. Brzy to otiskneme, takže si moc nevymýšlejte a fotografie by nem?la být patnáct let stará. Upozor?uje seznamka.

Projd?te si inzeráty našich uživatel?

Hodíte se k sob? vy a vy. Zkouší seznamka. P?ipomíná vám to trochu film Jáchyme, ho? ho do stroje. Že by to takhle fakt fungovalo? I tahle recese je možná. P?edevším ale záleží na výb?ru klienta samotného. N?jaké sympatie by m?ly prob?hnout.

Odvážnému št?stí p?eje

Pamatujte na známé r?ení, je to tak. Zbab?lec, který sedí za pecí a tiše f?uká se nikdy nikam nedostane ani se nezamiluje. V??te ve št?stí, ale hlavn? v sebe sama, každý má n?kde kolem sebe sp?ízn?nou duši. Takže jenom ji najít. Seznamka vám zkusí pomoci.

3.5
02