Postrádáte kuchyňskou linku?

Nezařazené

P?est?hovala jste se do nového pronajatého družstevního bytu a ?ekalo Vás nemilé p?ekvapení. I p?esto, že jste se byla na byt s p?edstihem podívat, nyní mu chybí jedna dost zásadní v?c. V  kuchyni místo o?ekávané linky zeje jedna velká díra. Sice je ?erstv? vymalovaná, ale to Vám moc platné není. Št?stím v nešt?stí je, že Vám majitel vše obratem vyjasnil. Spletl si datum, kdy se máte nast?hovat. O dva týdny si tak prodloužil dobu na vým?nu staré linky za novou. P?íjemné tak je, že budete mít k dispozici zbrusu nové zázemí, avšak co budete d?lat do té doby? Kde budete va?it?

Jde to i bez ní!

Za?i?te se tak, jako to d?lávaly naše prababi?ky. V té dob? totiž ješt? žádné linky neexistovaly. P?íprava jídla probíhala jednoduše na stole a nádobí se uklízelo do kredence ?ili v podstat? do sk?ín?. 

4.0
18