Vyjeďte si na kole

Nezařazené

Naplánovali jste si skv?lou trasu na kole, kterou projedete b?hem jednoho týdne? Cht?li byste mít ale jistotu, že budete mít kde p?espat, takže jste si vyty?ili body, ve kterých se bude schylovat k ve?eru a práv? v nich te? budete pot?ebovat najít n?jaké p?kné ubytování, kde byste si odpo?inuli a dob?e se najedli? Potom tu je hotel Kolín, který bude tím pravým pro cyklisty výletníky, jako jste Vy. Prohlédn?te si tedy náš web jak nejlépe m?žete, protože práv? tam uvidíte fotografie prostor v našem ubytovacím za?ízení.

Ubytujte se v našem hotelu

Když budete bydlet u nás, ur?it? si skv?le odpo?inete. Zkuste si tedy rozvrhnout cestu tak, abyste u nás ochutnali také skv?lé pokrmy z kuchyn?, které pro Vás budou p?ipraveny k ve?e?i i snídani. U nás se po dobrém jídle uvelebíte do nadýchaných pe?in a odpo?inete si tak jako ješt? nikdy. Energii budete mít nejen na další den cyklistiky, ale také na dlouhé pracovní období, které na Vás bude pozd?ji znovu ?ekat.

2.3
03